Ředitel SBU

Název pozice:
Ředitel SBU „Strategický management“ / „Informatické služby“
Profil firmy:
Czech Knowledge Company, s.r.o (CKC) se zaměřuje na zvyšování efektivity systémů řízení podniků. Předmětem činnosti CKC je poskytování služeb v oblasti strategického managementu, informatiky, rozvoje HR a grantového poradenství. Pro zabezpečení aktivit společnosti hledáme vhodné kandidáty na obsazení pozic: ředitel SBU „Strategický management“ a ředitel SBU „Informatické služby“.
Profil ředitele SBU:
Pro úspěšné zvládnutí činnosti na pozici ředitele SBU se předpokládají tyto charakteristiky zájemce:
 • Vysoká odborná úroveň znalostí v problematice řízené SBU
 • Velmi dobré manažerské schopnosti a předpoklady k vedení týmu
 • Vysoká kreativita, vize a nadhled
 • Výborné komunikační a prezentační schopnosti
 • Ekonomické a obchodní myšlení
 • Smysl pro orientaci na zákazníka
 • Schopnost prosazovat cíle společnosti
 • Jazyková vybavenost
 • Prokazatelné pozitivní výsledky ve vyšší manažerské funkci
Popis činnosti ředitele SBU:
 • Vytváření business plánů řízené SBU
 • Řízení obchodní a realizační činnosti SBU
 • Zodpovědnost za ekonomiku SBU
 • Zodpovědnost za výběr, rozmisťování a rozvoj pracovníků SBU
 • Zodpovědnost za vytváření a rozvoj vztahů se zákazníky SBU
 • Zodpovědnost za řízení vztahů s partnery SBU
Nabízíme
 • Náročnou, zodpovědnou, perspektivní a vysoce motivující činnost s nadstandardním ohodnocením v závislosti na dosahovaných výsledcích
 • Možnost seberealizace
Místo pracoviště:
Místem pracoviště je sídlo firmy CKC případně jiné místo dle dohody.

Informace pro zájemce:

Profesní životopis s Vaším hodnocením předpokladů pro úspěšné plnění pozice ředitele SBU zasílejte e-mailem na níže uvedenou mailovou adresu.

Zájemci, u nichž bude na základě jejich vlastního hodnocení zjištěn předpoklad pro možné úspěšné zvládnutí funkce, budou vyzváni k úvodnímu jednání, na jehož základě zpracují svojí představu o řízené SBU ve formě business plánu.

Kontakt:

Czech Knowledge Company, s.r.o
E-mail:
www.cz-ckc.cz

↑ Nahoru