Poradenství při výběru IS/ICT řešení/dodavatele

Správný výběr IS/ICT řešení/dodavatele, především správné nastavení a vyhodnocení kritérií, ovlivňuje zásadním způsobem budoucí přínosy z investovaných prostředků. Služba, kterou Vám v tomto směru nabízíme, je ochranou Vašich investic.

Nejdůležitějším úkolem při výběru IS/ICT je při správně definovaném zadání požadavků na funkcionalitu (musí vyplynout z Informační strategie nebo jiného koncepčního/strategického dokumentu organizace) je správně nastavit výběrová kritéria (rozsah) a jim odpovídající váhy.

Nutno konstatovat, že pro různé organizace je zcela legitimní, že mohou přiřazovat nejen odlišné váhy jednotlivým kritériím, ale stanovovat i rozdílný rozsah kritérií.

Běžnými kritérii, které se objevují v souborech kritérií při výběrových řízeních na IS/ICT jsou např.:

 • Cena systému
 • Rozsah pokrývané funkcionality
 • Architektura systému a jeho technologická vyspělost
 • Otevřenost systému z hlediska zapojování nových funkcionalit i z hlediska komunikace s okolím
 • Flexibilita systému na změny požadavků
 • Bezpečnost a ochrana dat systému
 • Snadná integrace s MS Office
 • Stabilita a zázemí autora systému
 • Existence partnerské sítě autora systému
 • Počet implementací systému (v ČR/ve světě)

V rámci této služby nabízíme:

 • Vypracování poptávkového dokumentu na dodávku IS/ICT
 • Zajištění průběhu výběrového řízení (prezentace nabízených řešení, referenční návštěvy, ověření referencí, …)
 • Stanovení výběrových kritérií a přiřazení vah jednotlivým kritériím – v souladu s požadavky a strategickými cíli společnosti
 • Hodnocení nabídek, vypracování a předložení doporučení výběru řešení/dodavatele
 • Asistenci při kontraktačním jednání
↑ Nahoru