Návrh architektury IS/ICT řešení

Návrh architektury IS/ICT řešení navazuje buď na Informační strategii nebo jiný koncepční dokument zákazníka definující jeho informační potřeby, ze kterého vyplývají požadavky na IS/ICT architekturu/infrastrukturu.

Tyto požadavky jsou definovány jako soupis procesů, které mají být informačním systémem pokryty. Z nich lze již odvodit, z jakých komponent musí být informační systém složen tak, aby byla splněna uvedená podmínka.

Primárně se definují aplikační komponenty (ERP a jeho části, CRM, MIS, EDI, kancelářské systémy, …) a na jejich základě odpovídající technologická infrastruktura (OS, DB, HW, komunikace, …).

Návrh architektury musí zohledňovat nejen trendy v IS/ICT, ale především budoucí podnikatelské záměry organizace tak, aby navržené komponenty byly dlouhodobě udržitelné a integrovatelné.

Navržená architektura IS/ICT musí podporovat následující vlastnosti:

Strategická orientace
IS/ICT musí být schopno podporovat podnikatelskou strategii ve smyslu dosažení strategických cílů podniku
Odpovídající funkční spektrum
IS/ICT musí pokrývat všechny uživatelské požadavky na funkce systému, které jsou ve shodě se strategickými cíli podniku
Integrovatelnost
IS/ICT musí být integrovatelný z hlediska funkčního, datového, softwarového, hardwarového a uživatelského rozhraní
Otevřenost
Systém musí být schopen přijímat následně další technologické komponenty (SW, HW, …) a datové prvky, aniž by byla narušena jeho funkčnost a provozuschopnost
Jednoduchost
Systém musí být relativně snadno pochopitelný a transparentní pro uživatelskou sféru
Flexibilita
Systém musí být natolik parametrizovatelný, aby byl v provozu schopen pružně reagovat na nové požadavky uživatelů (změna minimálně základní funkcionality nesmí být řešena změnou programového kódu, ale změnou nastavení)
Snadná údržba
Systém musí být vytvořen v takovém prostředí, které dovoluje snadné úpravy systému a jeho dokumentovatelnost; případné úpravy musí být relativně snadné a tedy i přijatelně nákladné
Efektivní provozuschopnost
Systém musí zajistit:
  • Přijatelnou dobu odezvy zpracování transakcí
  • Funkční spolehlivost
  • Bezpečnost zpracovaných dat při výpadku systému
  • Ochranu dat před neautorizovaným užitím

V rámci této služby poskytujeme jak návrh komplexního řešení architektury IS/ICT tak i dílčích částí systému.

↑ Nahoru