Konzultant strukturálních fondů

Název pozice:
Konzultant pro rozvoj lidských zdrojů / a OPPI
Profil firmy:

Czech Knowledge Company, s.r.o (CKC) se zaměřuje na zvyšování efektivity systémů řízení podniků. Předmětem činnosti CKC je poskytování služeb v oblasti strategického managementu, informatiky, rozvoje HR a grantového poradenství.

Pro zabezpečení a rozvoj aktivit v oblasti grantového poradenství hledáme konzultanta/ku s orientací na rozvoj lidských zdrojů a pro OPPI.

Profil konzultanta:
Pro úspěšné zvládnutí této pozice se předpokládají tyto charakteristiky konzultanta:
 • Předchozí praxe z podnikatelské sféry / nebo v oblasti HR
 • Předchozí zkušenost s fundraisingem a se zpracováním projektových žádostí
 • orientace v problematice strukturálních fondů EÚ, velmi dobrá znalost programů OPPI, OPLZ, …
 • Vysoké analytické schopnosti a kreativita
 • Velmi dobré komunikační schopnosti a excelentní písemný projev
 • Počítačová gramotnost na vysoké úrovni
 • Velmi dobré prezentační schopnosti
 • Profesionální přístup k zákazníkovi
 • Samostatnost, zodpovědnost, vysoká flexibilita a motivace
 • Prokazatelné pozitivní výsledky v obdobné pozici
Popis činnosti konzultanta:
 • Prezentace dotačních možností u potenciální klientů
 • Analýza projektových záměrů a stanovení vhodných dotačních titulů pro ně
 • Zpracování a předkládání projektových žádostí
 • Konzultace a řešení problémů se správci dotačních programů
Nabízíme:
Náročnou, tvůrčí a motivující činnost s nadstandardním ohodnocením
Místo pracoviště:
Místem pracoviště je Vaše bydliště, sídlo firmy CKC nebo sídla zákazníků.

Informace pro zájemce

Profesní životopis s Vaším hodnocením předpokladů pro úspěšné plnění pozice konzultanta strukturálních fondů zasílejte e-mailem na níže uvedenou mailovou adresu.

Se zájemci, u nichž bude na základě jejich vlastního hodnocení zjištěn předpoklad pro úspěšné zvládnutí funkce, se sejdeme k projednání potenciální spolupráce.

Kontakt:

Czech Knowledge Company, s.r.o
E-mail:
www.cz-ckc.cz

↑ Nahoru