Konzultant informačních systémů

Název pozice:
Konzultant pro produkty Microsoft Dynamics
Profil firmy:
Czech Knowledge Company, s.r.o (CKC) se zaměřuje na zvyšování efektivity systémů řízení podniků. Jedním z nástrojů, které používá k dosažení tohoto cíle, jsou dodávky systémů na bázi produktů Microsoft Dynamics (MSD).
Profil konzultanta MSD:
Pro úspěšné zvládnutí této pozice se předpokládají tyto charakteristiky konzultanta:
 • Velmi dobrá znalost business procesů podniků
 • Předchozí praxe v informatice nebo vysoká IT gramotnost
 • Výborné analytické schopnosti a kreativita
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Schopnost prezentovat a zdůvodňovat navržená řešení
 • Profesionální přístup k zákazníkovi
 • Prokazatelné pozitivní výsledky v obdobné pozici – ideálně certifikovaný konzultant MSD
Popis činnosti konzultanta:
 • Analýza procesů vztahujících se k implementované funkcionalitě
 • Návrh/koncepce řešení
 • Implementace navrženého řešení – konfigurace/parametrizace
 • Školení uživatelů
 • Podpora zákazníka při přechodu na zaváděný systém
 • Podpora/konzultace zákazníka při provozním využívání systému
 • Presales aktivity/prezentace
Nabízíme:
Náročnou, vysoce perspektivní a motivující činnost s nadstandardním ohodnocením
Místo pracoviště:
Místem pracoviště jsou především sídla zákazníků, Vaše bydliště nebo sídlo firmy CKC.

Informace pro zájemce

Profesní životopis s Vaším hodnocením předpokladů pro úspěšné plnění pozice konzultanta pro produkty MSD zasílejte e-mailem na níže uvedenou mailovou adresu.

Se zájemci, u nichž bude na základě jejich vlastního hodnocení zjištěn předpoklad pro úspěšné zvládnutí funkce, se sejdeme k projednání potenciální spolupráce.

Kontakt:

Czech Knowledge Company, s.r.o
E-mail:
www.cz-ckc.cz

↑ Nahoru