Informační systémy

Dodávky informačních systémů a jejich následnou správu tvoří 2 základní formy:

Dodávky standardních řešení

U standardních řešení jsou naše dodávky založeny především na bázi produktů Microsoft Dynamics:

Microsoft Dynamics AX

Podnikový informační systém Micorosoft Dynamics AX (MSD AX) je jedním z nejmodernějších systémů přizpůsobený novým trendům podnikové komunikace.

MSD AX je určen především pro středně velké a velké výrobně, distribučně a projektově orientované společnosti.

Je vytvořený tak, aby vyhovoval rozdílným požadavkům na flexibilitu, výkon, efektivitu a bezpečnost.

Systém je plně navržen pro lokální i mezinárodní společnosti, čemuž je přizpůsobena celosvětová podpora Microsoft. Svým unikátním vývojovým prostředím MorphX zaručuje Dynamics AX rychlou implementaci a snadnou správu s dokonalou funkčností, je snadno modifikovatelný, takže se může optimálně přizpůsobit požadavkům a růstu organizace.

Mezi základní výhody MSD AX patří zejména:

 • Bohatá základní funkcionalita systému a možnost jejího snadného rozšiřování
 • Moderní třívrstvá architektura systému přizpůsobená nejnovějším technologiím (Internet, mobilní zařízení, XML atd.)
 • Jednoznačná zodpovědnost za správnost dat, jasně definované rozdělení rolí. Data se pořizují jen jednou, ihned po pořízení jsou přístupná v databázi
 • Inteligentní plánování, evidence a podpora řízení jednotlivých činností
 • Zabudovaná funkce OLAP a propracované analytické nástroje
 • Podpora systému řízení kvality podle norem ISO
 • Široké možnosti přístupu do systému
 • Grafické znázornění průběhu projektu a výroby pomocí Ganttova diagramu
 • Snadná komunikace s jinými aplikacemi, provázanost s ostatními produkty Microsoft
 • Stabilita a záruka světového výrobce

Více na: http://www.microsoft.com/cze/dynamics/ax/default.mspx

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (MSD NAV) je komplexním informačním systémem vhodným především pro aplikaci v malých a středně velkých maloobchodních, velkoobchodních, výrobních, distribučních, servisních a projektově řízených společností. Je vhodný i pro další odvětví. Jeho uplatnění je například též v organizacích statní správy, zdravotnictví a různých druhů služeb.

MSD NAV je s ohledem na svou komplexnost a přizpůsobitelnost ideálním řešením pro rostoucí firmy s jedinečnými procesy a speciálními potřebami. Umožňuje rychlou reakci na nové tržní příležitosti, růst konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity procesů.

MSD NAV přináší tyto výhody:

 • v MSD NAV se pracuje se známým a intuitivním uživatelským prostředím, které umožňuje rychlý a snadný přístup k potřebným informacím a nástrojům
 • díky rozsáhlé integraci s Microsoft® Office lze využít integraci mezi systémy Microsoft Office a MSD NAV a přistupovat, analyzovat a sdílet informace v prostředí, které nejlépe vyhovuje
 • efektivnější přehled o firemních procesech, vyhodnocování výkonnosti a zaměření se na správné příležitosti umožňuje dostupnost přesných a aktuálních dat a analytických nástrojů pro jejich vyhodnocení
 • snížení celkových nákladů na IT se dosáhne využitím těsného provázání s dalšími prověřenými produkty a technologiemi společnosti Microsoft
 • nejmodernější otevřená architektura a velké množství oborových řešení pro pokrytí specifických požadavků jednotlivých odvětví umožní upravit MSD NAV tak, aby naplňoval unikátní potřeby

Více na: http://www.microsoft.com/cze/dynamics/navision/default.mspx

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM (MSD CRM) je komplexní systém pro řízení vztahů se zákazníky, který poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení úplného přehledu o zákaznících – od prvního kontaktu, přes prodej až po následnou péči o klienta.

S moduly Prodej, MarketingServis nabízí MSD CRM funkce a možnosti k lepšímu zacílení nových zákazníků, správě marketingových kampaní, řízení obchodních aktivit a řešení a eskalaci servisních případů.

Microsoft Dynamics CRM Prodej

MSD CRM Prodej poskytuje nástroje a funkce k vylepšení způsobu, jakým společnost oslovuje nové zákazníky, vede marketingové kampaně a řídí obchodní aktivity. Poskytuje následující funkce:

 • kompletní přehled o zákaznících
 • směrování a správa příležitostí
 • rychlé a prodejní kampaně
 • správa obchodního procesu
 • katalog produktů
 • správa nabídek a objednávek
 • nabídky
 • sestavy
 • prodejní literatura
 • sledování konkurence
 • workflow
 • korespondence a hromadná korespondence
Microsoft Dynamics CRM Marketing

MSD CRM Marketing umožňuje zvýšit efektivnost klíčové skupiny vašich zaměstnanců – marketingového oddělení. Poskytuje tuto funkcionalitu:

 • pořádání rychlých prodejních kampaní
 • podpora celopodnikových marketingových kampaní
 • koordinace více oddělení při kampaních
 • správa kampaní
 • vyhodnocení kampaní
 • rozesílání hromadných e-mailů
 • vytváření seznamů
Microsoft Dynamics CRM Servis

MSD CRM Servis pomáhá posilovat věrnost zákazníků poskytováním osobních služeb na vysoké úrovni. To je zajištěno hlavně pomocí těchto funkcí:

 • správa servisních případů
 • servisní požadavky
 • řazení do fronty, dostupné jednotlivcům i týmům
 • plánování servisu
 • servisní činnosti: Plánování servisních aktivit, synchronizace s Microsoft Outlook
 • směrování a workflow
 • globální servisní kalendář: Řízení servisních schůzek a alokace zdrojů
 • znalostní databáze
 • správa smluv
 • správa e-mailů (včetně automatických odpovědí)
 • katalog produktů

Více na: http://www.microsoft.com/cze/dynamics/crm/default.mspx

Vývoj řešení na zakázku

Pokud jsou požadavky zákazníka natolik specifické, že je nelze rozumně pokrýt uvedenými ERP systémy MSD NAV nebo MSD AX, nabízíme vývoj řešení na zakázku, vytvoření SW přímo na míru zákazníkovi.

V tomto případě je potřebné předem zpracovat podrobnou analýzou požadavků zákazníka, aby bylo možné navrhnout řešení, které bude garantovat nejen požadovanou funkcionalitu, ale též další podstatné parametry dodávky, tj. cenu a termín dodání.

↑ Nahoru