Asistentka

Název pozice:
Obchodní asistentka
Profil firmy:

Czech Knowledge Company, s.r.o (CKC) se zaměřuje na zvyšování efektivity systémů řízení podniků. Předmětem činnosti CKC je poskytování služeb v oblasti strategického managementu, informatiky, rozvoje HR a grantového poradenství.

Pro rozvoj uvedených aktivit hledáme obchodní asistentku.

Profil obchodní asistentky:
Pro úspěšné zvládnutí činnosti na této pozici se předpokládají tyto charakteristiky uchazečky:
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Obchodní talent
 • Samostatnost a zodpovědnost
 • Profesionální přístup k zákazníkovi
 • Ztotožnění se s filosofií práce založené na přínosech pro zákazníka
 • Touha po úspěchu a vyniknutí
Popis činnosti obchodní asistentky:
 • Vyhledávání nových zákazníků
 • Navázání komunikace a předkládání nabídek služeb
 • Projednání nabídek
 • Vyhodnocování nabídek
 • Předání prospektů k dalšímu zpracování
 • Asistence při obchodních jednáních případně samostatné vedení jednání
Nabízíme
 • Různorodou, zajímavou a motivující činnost s nadstandardním ohodnocením
 • Rozsah činnosti si stanovuje uchazečka
 • Vhodné pro studentky bakalářského nebo magisterského studia
Místo pracoviště:
Místem pracoviště je Vaše bydliště, sídlo firmy CKC nebo sídla zákazníků.

Informace pro uchazečky:

Profesní životopis s Vaším hodnocením předpokladů pro úspěšné plnění pozice obchodní asistentky zasílejte e-mailem na níže uvedenou mailovou adresu.

S uchazečkami, u nichž bude na základě jejich vlastního hodnocení zjištěn předpoklad pro úspěšné zvládnutí funkce, se sejdeme k projednání potenciální spolupráce.

Kontakt:

Czech Knowledge Company, s.r.o
E-mail:
www.cz-ckc.cz

↑ Nahoru